Cereals

  • winter wheat
  • Earn wheat
  • winter barley
  • ardent barley
  • zhito
  • triticale
  • oats
  • millet
  • sorghum

Вказані схеми обробки є узагальненими для всієї території України. За консультаціями та розробкою індивідуальних схем обробки с/г культур із врахуванням ґрунтово-кліматичних умов, технології вирощування та особливості сортів у Вашому господарстві, звертайтесь до наших спеціалістів