Rost® Концентрат 15.7.7 - 1 л

Категорія товарів: органо-мінеральні добрива

Діюча речовина: NPK, мікроелементи, гумінові речовини

Виробник: ТД Киссон

Властивості:

 • збільшує врожайність в умовах далеких, від оптимальних;
 • знімає стрес при пестицидних обробках та під час несприятливих погодних умов;
 • підвищує енергію проростання і схожість насіння; 
 • посилює розвиток кореневої системи;
 • сприяє активному цвітінню;
 • покращує зростання та розвиток надземної частини рослин; 
 • підвищує вміст сухої речовини;
 • позитивно впливає на накопичення в рослинах поживних елементів і корисних речовин.

 

ROST® Концентрат – концентроване органо-мінеральне добриво на основі гумату калію, що містить комплекс макро- та мікроелементів. Добриво забезпечує рослини необхідними елементами живлення; мобілізує імунну систему рослин; покращує синтез цукрів, амінокислот, вітамінів в рослині; посилює поглинання води і кисню, що в результаті прискорює поділ клітин; інтенсифікує обмінні процеси; підвищує надходження поживних елементів в рослину; прискорює синтез нуклеїнових кислот і білка; активує білковий та вуглеводний обмін речовин; збільшує проникність клітинної мембрани; полегшує транспортування поживних речовин в середину клітини.

 

Призначення: для кореневого та позакореневого підживлення на початку вегетації більшості сільськогосподарських культур.


Ефективність: стимулює ріст та розвиток рослин, посилює поглинання елементів живлення з ґрунту, активізує обмінні реакції, пришвидшує транспортування елементів живлення та сполук в рослині, активізує нарощування вегетативної маси рослин.

Норма витрати та схема застосування
КультураНорма застосуванняСпосіб та термін обробки
Відкритий ґрунт 20 мл добрива на 10 л води обприскати 1 сотку
Закритий ґрунт
КультураНорма застосуванняСпосіб та термін обробки
Відкритий ґрунт 25 мл добрива на 10 л води полити рослини під корінь
Закритий ґрунт
20 мл добрива на 10 л води
Склад
Макроелементи, %
N P K
15 7 7
гумінові кислоти; фульвокислоти; мікроелементи
Свойства:
 • увеличивает урожайность в неоптимальных условиях выращивания;
 • снимает стресс при пестицидных обработках и во время неблагоприятных погодных условий;
 • усиливает развитие корневой системы;
 • способствует активному цветению;
 • улучшает рост и развитие надземной части растений;
 • повышает содержание сухого вещества;
 • положительно влияет на накопление в растениях питательных элементов и полезных веществ.

Rost® Концентрат – органо-минеральное удобрение на основе концентрированногогумата калия. Содержит комплекс макро-, мезо- и микроэлементов. Оно обеспечиваетрастения необходимыми элементами питания; мобилизует иммунную систему растений;улучшает синтез сахаров, аминокислот, витаминов в растении; усиливает поглощениеводы и кислорода, в результате ускоряет деление клеток; интенсифицирует обменныепроцессы; повышает поступление питательных элементов в растение; ускоряет синтезнуклеиновых кислот и белка; активирует белковый и углеводный обмен веществ, увели-чивает проницаемость клеточной мембраны; облегчает транспортировку питательныхвеществ внутрь клетки.

Назначение: для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур, а также для замачивания семян, укоренения черенков, саженцев.

Эффективность: стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение эле-ментов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоря-ет транспортировку элементов питания и соединений в растении.